Żeglarstwo jako wsparcie socjoterapii

REJS ODKRYWCÓW FUNDACJA-04Serdecznie zapraszamy na spotkanie dyskusyjne poświęcone koncepcjom żeglarstwa jako metody wspierającej socjoterapię.

Spotkanie odbędzie się 18 marca 2016 g. 17:00, „OsiemPrzezDwa” ul. Jazdów 8/2, Warszawa.

Naszymi gośćmi będą przedstawiciele Fundacji Rejs Odkrywców organizującej rejsy dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. O sobie piszą:

 „Rejs Odkrywców pomaga odkryć w sobie to, co czasem jest ukryte. Najbardziej chcielibyśmy, aby była to miłość do żagli. (…) Celem rejsów jest zachęcenie mło2dzieży do dalszego, także samodzielnego kontaktu z żaglami, zaprezentowanie żeglarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu, kształtującej odpowiedzialność i charakter. Ale pasja żeglowania nie jest obowiązkowa. Chodzi o to, aby poznawać siebie, odkrywać swoje pasje, zainteresowania, mocne lub słabe strony i znaleźć dobry pomysł na ich wykorzystanie.”

Goście przedstawią założenia swojej pracy, pokażą slajdy z rejsów 2012 – 2015 oraz podzielą się refleksjami na temat skuteczności prowadzonych przez siebie działań. Zaprezentują swoje przemyślenia na temat pracy młodzieży w tego typu projektach oraz przedstawią plany dalszych działań.

Mamy nadzieję, że będzie to mocne wprowadzenie do późniejszej dyskusji wszystkich uczestników spotkania.

Spotkanie organizujemy w ramach programu Edukacja Przygodą, którego celem jest popularyzowanie i rozwijanie koncepcji inspirowanych outdoor/adventure/experiential education. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Będziemy wdzięczni za dobrowolne datki do wspólnej puszki, z której utrzymujemy „OsiemPrzezDwa”.

128