Wyjazd zespołu outdoorowego

Trenerzy i wolontariusze naszej fundacji, którzy na co dzień realizują działania rozwojowe w nurcie pedagogiki przygody, tworzą w team nazywany przez nas „zespołem outdoorowym”. W dniach 10 – 13.02.2018 zespół ten wybrał się do Kotliny Kłodzkiej na wyjazd integracyjny.   Gościliśmy w niezwykłej agroturystyce w Jawornicy. Jednym z wyzwań było dla nas zdobycie Śnieżnika (1426 m n.p.m.).  Naszym przewodnikiem, była niezastąpiona trenerka i ratowniczka GOPR, Iwona Pudło, która jest wolontariuszką w naszym „oddziale wrocławskim” :) Jako że w Pracowni Nauki i Przygody przestrzegamy zasady „chellenge by choice” uszanowaliśmy prawo niektórych do zrezygnowania z „ataku szczytowego”. Oprócz chodzenia po górach nie zabrakło rozmów przy kominku na tematy związane z fundacją, wspólnych gier planszowych i gier na świeżym powietrzu. Dzięki temu wszystkiemu poznaliśmy się lepiej i łatwiej nam będzie realizować zadania w pedagogice przygody :)

Last weekend, our outdoor team went to Kotlina Kłodzka for an integration trip. One of the challenges was for us to reach a top of Śnieżnik (1426 m above sea level). As in the Manufacture of Science and Adventure we follow the principle of „Chellenge by Choice” we have respected the right of some to resign from the peak attack. In addition to walking in the mountains, there were talks around the fireplace about topics related to the foundation, common board games and outdoor games. Thanks to all of this we got to know each other better and it will be easier for us to carry out the tasks in outdoor education :)

zdjęcia: Kasia Krężałek, Igor Lisin

/kk/