Wrześniowe programy dla szkół

Dziś koniec roku i dla niektórych początek wakacji. Czas podsumowania, ale i wybiegania myślą do września. Nasz wrześniowy kalendarz powoli się zapełnia. Tradycyjnie, na początku roku szkolnego, wspieramy społeczności szkolne w lepszym poznaniu się, poznaniu klasowych talentów oraz rozwoju umiejętności np. komunikacji.

Proponujemy 4 nasze podstawowe programy:

Klasoprzestrzeń – 4h zegarowe

Zajęcia mają na celu integrację, budowanie zaufania oraz lepsze poznanie potencjału grupy. W czasie aktywności plenerowych pojawiają się zagadnienia związane z tworzeniem norm grupowych oraz wartości.

XYZ – 4h zegarowe

Gry i aktywności plenerowe zorientowane na poprawienie komunikacji w klasie. Dzięki lepszemu poznaniu różnych rodzajów oraz stylów komunikacyjnych, uczniowie mają większe szanse na budowanie dialogu opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Odkrywcy talentów – 4h zegarowe

Poprzez różnorodne gry oraz ćwiczenia w plenerze, uczniowie mają możliwość zobaczenia się w niestandardowych rolach. Wspólnie szukają rozwiązań zadań, które wymagają mądrego gospodarowania zasobami.

Komunikacja dla młodzieży – 4h zegarowe

Warsztat, którego celem jest rozwijanie umiejętności społecznych i  kompetencji komunikacyjnych młodych ludzi. Warsztaty inspirowane są koncepcją stylów komunikacji i pozwalają młodzieży odkryć, że różni ludzie komunikują się w różny sposób oraz ćwiczyć umiejętności pozwalające na skuteczną i satysfakcjonującą komunikację. Warsztaty stwarzają szansę na wypracowanie metod dobrej komunikacji z kolegami/koleżankami w grupie rówieśniczej, a także z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami. Polecane dla młodzieży w wieku: 15-18 lat (najlepiej grupa znająca się np. uczniowie z jednej klasy, członkowie jednej organizacji)

Więcej o innych warsztatach i programach „na miarę” znajdziecie na dedykowanej stronie >>>