Warsztaty pedagogiki przygody „Adventus” #14

Serdecznie zapraszamy na kolejną, jesienną, edycję warsztatów pedagogiki przygody „Adventus”. Jeśli szukasz inspiracji do pracy z grupą w terenie, rozwinięcia swoich horyzontów trenerskich, jesiennego naładowania baterii – czekamy właśnie na Ciebie ;)

Kiedy?

24-25.10.2020. Zaczynamy w sobotę o godzinie 10:00, kończymy w niedzielę o godzinie 15:00.

Dla kogo?

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, animatorów oraz osoby zainteresowane outdoor/adventure/experiential education, pedagogiką przeżyć. Jeśli pracujesz z grupami i chcesz z procesem edukacyjnym wyjść poza sale szkolne lub warsztatowe, a szukasz inspiracji – to ten warsztat jest dla Ciebie.


W programie

Program zawsze układamy na podstawie informacji i preferencji przekazywanych nam przez uczestników. Dlatego każda edycja „Adventusa” różni się a Ty możesz liczyć na to, że program warszatu będzie odpowiedni dla Ciebie. Zazwczaj w programie znajduje się:

 • Osobiste doświadczenie pedagogiki przygody poprzez udział w kilkunastu grach i ćwiczeniach rozwojowych dla uczestników w różnym wieku
 • Gry i ćwiczenia na niskim parku linowym
 • Gry i ćwiczenia z pomocami, takimi jak, gumizela, Tower of Power, liny etc.
 • Teoretyczne podstawy pedagogiki przygody
 • Metody inspirowane edukacją przyrodniczą i/lub wilderness therapy
 • Podsumowywanie ćwiczeń będące przyczynkiem do refleksji i rozwoju osobistego
 • Metody omawiania oraz podsumowania ćwiczeń dla różnych grup wiekowych
 • Integracja i pogaduchy przy ognisku

Adventus, w opinii uczestników, to wspaniała okazja do zainspirowania się, „naładowania baterii”, własnego rozwoju przy okazji poznawania wielu metod i technik. W tych warsztatach wzięło już udział ponad 200 osób – niektórzy kilkukrotnie ;)

Jako uczestnik weźmiesz udział w szeregu aktywności plenerowych, aby później móc wspólnie podsumować zdobyte doświadczenia i przedyskutować możliwość adaptacji nowo zdobytej wiedzy do pracy z Twoją grupą.

Gdzie?
Grabskie Sioło, Budy Grabskie 49, 96-100 Skierniewice. To urokliwy, przyjazny ośrodek w lesie. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (max 4 osoby w pokoju) o standardzie hostelowym. Ośrodek umożliwia nam realizację większości zajęć w okolicznym lesie i w plenerze.

Twoja inwestycja: 

Jeżeli jesteś członkiem organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, niepracującym uczniem lub studentem:

 • 495 zł przy zgłoszeniu i wpłacie do 24.09
 • 535 zł przy późniejszym zgłoszeniu

Jeżeli jesteś przedstawicielem/ właścicielem firmy, jednostką komercyjną:

 • 630 zł przy zgłoszeniu i wpłacie do 24.09
 • 690 zł przy późniejszym zgłoszeniu

Cena obejmuje:  materiały teoretyczne w formie elektronicznej, nocleg, obiad i kolację w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę. Owoce, herbatę na tzw. „przerwę kawową”, zaświadczenie o udziale w warsztatach.

Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują we własnym zakresie. 

Dodatkowy bonus: uczestnicy warsztatów otrzymają 15% zniżki na zakupy w naszym sklepie internetowym.

Zespół trenerski:

Warsztat poprowadzą: Aga Leśny, Joanna Keller, Kris Kocimski. Więcej o nas znajdziesz w zakładce zespół.

Warsztat odbędzie się pod warunkiem zebrania min. 10 osobowej grupy.

Zobacz zdjęcia i relacje z poprzednich warsztatów:

Adventus #13, Adventus #12

Zgłoszenia:

Zgłoszenie jako: *
W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty w następującej wysokości (%wpłaty): – rezygnacja 30 dni przed: 100%; rezygnacja do 3 tyg przed: 50% ; rezygnacja do 2 tyg przed: 30%; późniejsza: brak zwrotu. Zadatek w wysokości 150 zł pozostaje bez zwrotny. Powyższa zasada została wprowadzona ze względu na ponoszone koszty związane z przygotowywaniem warsztatów w należytej jakości i z wyprzedzeniem.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) korzystający informuje, iż: 1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Nauki i Przygody 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: • przeprowadzenia rekrutacji do programu wolontariackiego – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; • zawarcia umowy oraz realizacji wolontariatu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; • obowiązku prawnego Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • organizacji wyjazdów, warsztatów oraz wsparcia merytorycznego w ramach programu wolontariackiego; • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód, • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora. 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: • pracownikom, współpracownikom, członkom, wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu w fundacji, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Fundacja może przekazywać dane osobowe organizacjom z którymi realizowane są wspólne projekty międzynarodowe. 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat. 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.