Startujemy z projektem „Wygrywaj wolontariat”!

„Wygrywaj Wolontariat” to jeden z największych projektów, jakie nasza fundacja do tej pory realizowała. Zaplanowaliśmy go z rozmachem, dla całej Polski, aby rzeczywiście móc wesprzeć rozwój wolontariatu w naszym kraju…

Cele…

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich poprzez propagowanie i zwiększanie wiedzy o konkretnych kompetencjach, których nabywają wolontariusze dzięki działaniom w konkretnych organizacjach. Chcemy umacniać pozytywny wizerunek wolontariatu jako aktywności rozwojowej, przynoszącej korzyści zaangażowanym wolontariuszom.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie sprawi, że zarówno koordynatorzy/koordynatorki jak i wolontariusze/wolontariuszki inaczej spojrzą na nabywane kompetencje, które rozwinęli dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, a same organizacje zyskają nowoczesne narzędzie do doskonalenia programów wolontariackich. Wzmacniamy, uczymy i rozwijamy wolontariat!

Co zyskujesz biorąc udział w projekcie? Och, wiele superanckich rzeczy!

  • Grę “Wygrywaj Wolontariat” (w wersji pudełkowej lub do samodzielnego wydruku). Gra, poza dawaniem informacji zwrotnej o satysfakcji i zaangażowaniu w wolontariat przez wolontariuszy, będzie w jasny sposób przedstawiać, jakie kompetencje zostały przez nich rozwinięte. Dzięki temu Wasza organizacja posiądzie wiarygodne dane mówiące o korzyściach uczestnictwa w wolontariacie.
  • Materiały wideo wspomagające korzystanie z narzędzia. Używanie gry będzie proste dla koordynatorów/koordynatorek i wolontariuszy/wolontariuszek. Niemniej treści, które za nią stoją są złożone. Dlatego instrukcja w grze ma stanowić wariant uproszczony, a jej rozwinięcie omówimy w serii 3 filmów trwających kilka minut, publikowanych m.in. na YouTube.
  • Dostęp do grupy facebookowej programu. Koordynatorzy i koordynatorki wolontariatu biorący udział w projekcie otrzymają miejsce, w którym będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami zarówno tymi związanymi z projektem, jak i z ich codzienną pracą. Celem istnienia grupy jest stworzenie ogólnopolskiej społeczności wspierających się wzajemnie osób reprezentujących organizacje pozarządowe z różnych dziedzin, które wykorzystują innowacyjne, zgrywalizowane narzędzia, takie jak nasza gra.
  • Współtworzenie ogólnopolskiego projektu. Wybrane organizacje wezmą udział w testach gry, mając tym samym bezpośredni wpływ na jej ostateczną formę. Będziemy również promować Waszą organizację w naszych mediach społecznościowych, jako profesjonalnego organizatora wolontariatu.

Dodatkowo, każda z organizacji otrzyma raport działania narzędzia we własnej organizacji oraz skonsolidowany raport wszystkich organizacji biorących udział w projekcie, pokazujący Waszą organizację na tle innych. Sami jesteśmy ciekawi czy kompetencje rozwijane w różnych organizacjach istotnie się od siebie różnią :)

Zasięg naszego programu przewiduje udział 1400 organizacji, które staną się pionierami w dziedzinie rozwoju polskiego wolontariatu. Wszelkie wydarzenia związane z grą i projektem będą podstawą do promocji, popularyzacji wolontariatu, a tym samym – rozwoju organizacji. Krótko mówiąc – będziemy wspólnie zmieniać świat!

Przekonani? To świetnie!

Więcej informacji oraz zgłoszenia do udział w projekcie znajdziecie na stronie https://wygrywajwolontariat.pl/ .