Robisz zdjęcia związane z wolontariatem? Teraz mogą stać się częścią gry planszowej!

Pracownia Nauki i Przygody, w ramach projektu grantowego „Wygrywaj Wolontariat”* zakupi 80 zdjęć do kart do gry planszowej.

wizualizacja kart do ” Gry do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie”

Tematyką gry są kompetencje nabywane przez udział w wolontariacie.

W grze wykorzystywane będą karty zawierające metaforyczne zdjęcie wraz z podpisem.

Pogląd podobnych kart można zobaczyć tu: https://ochotnicy.waw.pl/images/bazawiedzy/Karty-do-gry-A4.pdf

Adresatem gry będą wolontariusze w pełnym przekroju grup wiekowych.

Karta będzie rozmiaru około 63x88mm o orientacji poziomej. Napis na karcie umieszczony będzie na pasku o wielkości ok. 1/4 powierzchni karty. Kompozycja i proporcje zdjęcia powinny to uwzględniać.

Specyfikacja zdjęć:

 • orientacja pozioma
 • autor posiada pełnię praw do zdjęcia. Wykonał je sam (nie są zakupione ze stocka).
 • jeśli zdjęcie przedstawia ludzi, autor posiada ich zgodę na wykorzystanie wizerunku, umożliwiającą odsprzedaż fundacji
 • lepiej sprawdzają się zbliżenia na szczegóły niż dalekie kadry zawierające wiele elementów
 • zdjęcia nie przedstawiają osób, obiektów, miejsc objętych ochroną wizerunku
 • autor dysponuje dobrej jakości zdjęciem o rozdzielczości ok 300 dpi
 • kompozycja umożliwia umieszczenie pasku z napisem przy dolnej krawędzi zdjęcia

Lista tematów, które mają reprezentować zdjęcia znajduje się tu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1884KHqjUgQgKa3KZgV6_I-lHoTTHIbOQvusbulD3XS0/edit?usp=sharing

Procedura wyboru zdjęć:

 • wstępna selekcja twórców gry
 • wybrane zdjęcia zostaną poddane testom sprawdzających ich stopień odzwierciedlenia treści (czy osoba patrząca na zdjęcie ma poczucie, że jest ono zgodne z umieszczonym opisem)
 • możesz przesłać więcej niż jedno zdjęcie na daną kartę

Jeśli chcesz wziąć udział w tym projekcie:

 • przygotuj miniatury zdjęć (około 800 x 600 px) spełniające specyfikacje
 • PODPISZ je kodem oraz nazwiskiem np. C1_lesny, U7_kowalski. Jeśli wysyłasz więcej niż 1 zdjęcie jako propozycję danej karty podpisz je C_1_1kowalski, C1_2kowalski.
 • wyślij za pomocą dowolnego serwisu do przesyłki dużych plików (np. wetransfer), na adres: aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl. NIE PRZYSYŁAJ zdjeć w formie udostępniania folderów na dysku googla. Możliwe jest udostępniecie Ci naszego dysku do wgrania zdjęć
 • wraz z paczką zdjęć prześlij proponowaną cenę za jedno zdjęcie + formę rozliczenia (faktura, umowa cywilno-prawna). Maksymalną kwotę za 1 zdjęcie określa umowa grantowa i wynosi ona 61 zł/szt. BRUTTO-BRUTTO. Pracownia Nauki i Przygody nie jest płatnikiem VAT.
 • termin: 25.06.2020

Kontakt:
Aga Leśny
501 783 923
aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl

*finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.