Przepracować trudne sytuacje – relacja z seminarium „Overwork the process”

Rok 2020 zaczęliśmy międzynarodowo i rozwojowo. Między 12 a 18 stycznia we Wrocławiu zorganizowaliśmy seminarium „Overwork the process” dla doświadczonych trenerów i trenerek, podczas którego pracowaliśmy nad tym, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach w pracy edukatorskiej.

W seminarium (prowadzonym przez Carlosa Bobberta i Agę Leśny) wzięły udział osoby z Holandii, Włoch, Rumunii, Łotwy i Polski. Wyjątkowość spotkania polegała na możliwości wymiany doświadczenia i wiedzy zgromadzonej wewnątrz grupy naprawdę doświadczonych tenerów i trenerek. Cały tydzień spędziliśmy na dyskusjach, ćwiczeniach i budowaniu w oparciu o nie, modeli radzenia sobie z sytuacją kryzysową w procesie grupowym. Pierwszy dzień poświęciliśmy na integrację i zbudowanie grupy – bo tylko w grupie, która sobie ufa byliśmy w stanie dzielić się trudnymi sytuacjami w pracy trenerskiej.

Następnie zagłębiliśmy się w teoriach – m.in. rozróżnieniu między konfliktem, kryzysem a traumą i refleksją nad teorią Tuckmana dotyczącą procesu formowania się grupy. Wspólnie dyskutowaliśmy także nad rolami trenerskimi, jakie są użyteczne w kryzysie. W myśleniu o własnym postępowaniu wobec sytuacji kryzysowych pomogło też zgłębienie teorii Róży Leary’ego (Leary’s Rose).  

Dalsza praca była podróżą od jednostkowych sytuacji każdego trenera/ki do poszukiwań wspólnych strategii radzenia sobie z nimi oraz modelów, które mogą to wspomóc. Finalnie, udało nam się wypracować 3 takie modele, które wzajemnie się uzupełniały.

W połowie szkolenia odbyła się gra miejska przygotowana przez wrocławski team Pracowni, która pozwoliła zgłębić tajemnice miasta, zintegrować się i odpocząć od myślenia o kryzysowych sytuacjach.

/Łukasz Bartosik/