Pedagogika przygody dla kadry kształcącej

13 grudnia 2015 mieliśmy przyjemność poprowadzić warsztaty wprowadzające w koncepcję pedagogiki przygody dla instruktorek i instruktorów ZHR z Okręgu Mazowieckiego w ramach kursu kadry kształcącej. Były to warsztaty adresowane do osób, które w przyszłości będą projektowały długoterminowe procesy kształceniowe w organizacjach harcerskich.

W myśl zasady learning by doing, przeprowadziliśmy kilka gier/ćwiczeń z omówieniem, a następnie dyskusję o najważniejszych teoriach oraz korzeniach pedagogiki przygody. Uczestnicy warsztatów mieli wiele pytań dotyczących różnic pomiędzy metodyką harcerską a pedagogiką przygody.

2015-12-13 09.09.45

Mamy nadzieję, że wkrótce pedagogika przygody przeniknie do programów kształcenia instruktorów na Mazowszu i w całej Polsce :)

/al/