Park linowy dla szczepu harcerskiego

62_129 maja 2015 na terenie warszawskiego Osiedla Jazdów przeprowadziliśmy trzygodzinne warsztaty dla kadry 62 Szczepu Harcerskiego „Gaudium” im. Króla Bolesława Chrobrego. Dla harcerek i harcerzy była to forma integracji oraz przygotowania do wspólnej organizacji lipcowego obozu. Rozegraliśmy gry kooperacyjne oraz ćwiczenia i grę na niskim parku linowym. Osobne ćwiczenia harcerki i harcerze przygotowali dla swoich instruktorów. Całość zakończyło podsumowanie, wyciągnięcie wniosków i rekomendacji na zbliżający się obóz oraz podział zadań organizacyjnych pomiędzy zastępy ze szczepu. Dla nas był to ciekawy przykład działania z grupą harcerską nastawioną na wspólny cel jakim jest podział odpowiedzialności za działania obozowe. Warto zaznaczyć, że zajęcia zostały dofinansowane przez rodzica dziecka należącego do szczepu – co również jest ciekawym przykładem współpracy rodziców, szczepu harcerskiego i organizacji pozarządowej.

/al/