Park linowy dla podopiecznych „Synapsis”

Najzimniejszy dzień wiosny? 13 kwietnia 2019! Na zewnątrz -biało od śniegu? A u nas ciepła atmosfera i NIEBIESKO!  Już piąty raz zaprosiliśmy ekipę podopiecznych Fundacji Synapsis na wyzwania na niskim parku linowym.

Tym razem naszą inspiracją była- nietrwałość pojedynczych nitek sznurka i wielka moc splecionych pomocnych dłoni.

Zadania, które jawią się jako niemożliwe dla człowieka – udaje się zrealizować dzięki WSPÓŁPRACY z ludźmi.

Działanie zostało sfinansowane ze środków 1% przekazanych nam w 2018 roku. BARDZO DZIĘKUJEMY!