Nagranie rozmowy o outdoor education w edukacji osób dorosłych

15 lipca, w ramach cyklu „Rozmowy EPALE”, Aga Leśny gościła Magdalenę Szeniawską i wspólnie rozmawiały o działaniach outdoorowych jako metodzie rozwoju osób dorosłych. Rozmowa dotyczyła m.in. podejścia wildrness therapy, outdoor education, syndromu deficytu natury u osób dorosłych oraz różnych form działań outdoorowych dla osób zagrożonych wykluczeniem i bezrobociem. Magdalena Szeniawska opowiadała dużo o swojej pracy w ramach projektu FOLM i „Wyspie” z fundacją Preppersi Polska.

Rozmowę można odsłuchać w serwisie Facebook: >>>

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „f LIVE ROZMOWA EPALE Magdalena Szeniawska Edukacja w plenerze jako metoda wspierania rozwoju 15 lipca, godz. 10.00 EPALE n Eu Europejskiej Agnieszka Leśny”