Metoda eksperymentu i metoda badawcza w szkole

Od wielu lat, trenerzy naszej fundacji pracują z dzieciakami i szkolą pedagogów i pedagożki z pracy metodą eksperymentu naukowego.

Są to twórcze szkolenia  dla nauczycieli dotyczące nauczania z wykorzystaniem metody uczenia przez doświadczenie i eksperyment (m.in. metodyka inquiry based science education – IBSE). Warsztaty obejmują część teoretyczną i praktyczną.

W trakcie warsztatów nauczyciele poznają nowe metody, zalecane do pracy z uczniem zarówno w rekomendacjach Ministerstwa Edukacji, jak w zaleceniach Komisji Europejskiej.  Warsztat będzie okazją do doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Wykorzystywanie przez nauczycieli metody badawczej przyczynia się do kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie m.in. przedmiotów przyrodniczych tj. umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania i selekcji informacji, wnioskowania na podstawie przebiegu i wyników eksperymentu, projektowanie eksperymentu, samodzielności myślenia.

Szkolenie proponujemy w trzech wariantach: wprowadzającym,  podstawowym i rozszerzony.

Wariant wprowadzający – 3 godziny zegarowe

Ten wariant dedykowany jest nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas styczności z metodą badawczą. W czasie krótkiego, energetycznego warsztatu wprowadzane są kluczowe umiejętności pracy z metodą badawczą oraz wykonuje się kilka nieskomplikowanych doświadczeń związanych z podstawą programową, łatwych do powtórzenia w klasie –od angażującego pokazu naukowego do samodzielnego eksperymentowania przez uczniów.

Proponowane bloki tematyczne:

 • Pokaz interaktywny
 • Stopniowe zwiększanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia
 • Dociekanie naukowe
 • Ćwiczenia z pomocami dydaktycznymi

Wariant podstawowy – 7 godzin zegarowych

Zakres merytoryczny szkolenia obejmie takie zagadnienie jak; m.in. teoretyczne i  praktyczne podstawy metody eksperymentu, badawczej, IBSE; organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wspomnianych metod; relacja pomiędzy metodą a innymi ważnym aspektami nauczania tj. ocenianie, zewnętrzna ocena wyników uczniów; wykorzystanie pomocy dydaktycznych; kształtowanie w uczniach umiejętności krytycznego myślenia; konstruowanie doświadczeń i eksperymentów na lekcji.

Proponowane bloki tematyczne:

 • Metoda eksperymentu a cele nauczania i podstawa programowa
 • Teoretyczne podstawy metody eksperymentu
 • Pokaz interaktywny
 • Stopniowe zwiększanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia
 • Konstruowanie eksperymenty w oparciu o cykl poznania naukowego
 • Dociekanie naukowe
 • Ćwiczenia z pomocami dydaktycznymi
 • Różnica pomiędzy doświadczeniem a eksperymentem
 • Konstruowanie hipotez  i problemów badawczych

Wariant rozszerzony – 14 godzin zegarowych

Zakres merytoryczny szkolenia zostanie poszerzony o zagadnienia związane z ocenianiem kształtującym w kontekście pracy metodą eksperymentu oraz z pedagogiką przygody (outdoor education, outdoor outside the classroom).

Jest to autorski i unikatowy program stworzony przez ekspertów z Pracowni Nauki i Przygody.

Dodatkowe bloki tematyczne:

 • Wykorzystanie gry szkoleniowej w edukacji
 • Organizacji lekcji z wykorzystaniem pracy grupowej uczniów
 • Eksperymenty i doświadczenia w naturze
 • Samodzielne projektowanie doświadczeń
 • Granice poznania naukowego
 • Rzetelne źródła inspiracji do eksperymentów
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy pedagogiki przygody

Wariant dla małych grup

Zakres merytoryczny szkolenia obejmie takie zagadnienie jak; m.in. teoretyczne i  praktyczne podstawy metody eksperymentu, badawczej, IBSE; organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wspomnianych metod; relacja pomiędzy metodą a innymi ważnym aspektami nauczania tj. ocenianie, zewnętrzna ocena wyników uczniów; wykorzystanie pomocy dydaktycznych; kształtowanie w uczniach umiejętności krytycznego myślenia; konstruowanie doświadczeń i eksperymentów na lekcji.

Szkolenie organizowane jest w wariancie pracy indywidualnej z 1 nauczycielem lub grupą do 5 osób włącznie.

Osoby zainteresowane organizacją takiego szkolenia w swojej szkole czy grupie prosimy o kontakt: pracownia@naukaprzygoda.edu.pl.