II Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej

Serdecznie zapraszamy na II OSEA. Będziecie mogli nas tam spotkać!

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej w Warszawie (https://oseawarszawa.wordpress.com/).
Gościem specjalnym będzie Andre Stern znany wielu osobom z filmu dokumentalnego 'Alfabet’. (wiecej o tym wydarzeniu tutaj:https://web.facebook.com/events/491383861045179/)

Na OSEA spotykamy się w szerokim gronie osób zaangażowanych w różnorodne alternatywne nurty w edukacji, wdrażających innowacyjne zmiany w edukacji systemowej i poza nią. Spotkanie ma na celu stworzenie okazji do dyskusji, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i współpracy w środowisku edukacji alternatywnej.

Zapraszamy rodziców, edukatorów, nauczycieli i wszystkich którym, zależy na realnym wpływie na edukację. Rozmawiamy o edukacji domowej w domu, o zakładaniu i organizacji wolnych szkół, o pracy alternatywnych szkół będących w systemie, o współpracy i o zdobywaniu funduszy.

Promujemy ruch alternatywny wobec konwencjonalnej edukacji, która naszym zdaniem nie odpowiada na potrzeby dzieci. Dyskutujemy o celach, sposobach działania i potrzebach naszych i różnorodnej społeczności, którą tworzymy.

W tym roku będzie można posłuchać m. in. dyskusji panelowych i wykładów na temat:
– Dzieci alternatywy – Kim są dziś dzieci alternatywnej edukacji? Jak oceniają decyzję swoich rodziców? Jaki wpływ na ich życie miał sposób edukacji?
– Początki edukacji domowej w Polsce, prof Marek Budajczak
– Zakładanie szkół i wolnych szkół – Jak się do tego zabrać? Na co zwrócić uwagę? Od czego zacząć? O swoich doświadczeniach opowiedzą dyrektorzy placówek i wolnych szkół.
– Współpraca edukacji alternatywnej ze środowiskiem akademickim – Czy to w ogóle możliwe? Dyskusja pomiędzy przedstawicielami wyższych uczelni i edukatorami alternatywnymi.
– Edukacja w wolnych szkołach, założenia i sposoby organizacji – Czy to szkoła, demokracja czy anarchia? O wolnych szkołach opowiedzą nauczyciele i założyciele różnorodnych wolnych szkół opartych o edukację domową.
– Rola emocji w uczeniu się – Łukasz Srokowski
– Edukacja domowa w domu, założenia i sposób organizacji – Czy to szkoła w domu? Unschooling, worldschooling? Rodzice i edukatorzy domowi opowiedzą o swoich pomysłach i doświadczeniach.
– Wolne szkoły w polskim kontekście prawnym – Marianna Kłosińska
– Koncepcja edukacyjna Kena Robinsona – Aleksander Baj
Przez cały czas konferencji, w przestrzeni Wolne Rozmowy będzie miejsce na swobodne spotkania i dyskusje.

dokładny HARMONOGRAM tutaj: https://oseawarszawa.wordpress.com/harmonogram/

REJESTRACJA: https://docs.google.com/forms/d/1JVIiaQGx54BQbrIzXT19DvYDqZQ1ObW0TFSG2Ettlfo/viewform
Składka na organizacje II OSEA obejmuje udział w wydarzeniu oraz przerwy kawowe. Dla osób biorących udział w II OSEA, opłata za wykład Andre Sterna jest niższa niz dla osób biorących udział TYLKO w wykładzie.
II OSEA – 20 pln
II OSEA + Andre Stern – 50 pln
Andre Stern – 40 pln
Możliwe jest większe, dodatkowe wsparcie

Informacja na temat noclegów: https://oseawarszawa.wordpress.com/noclegi/

Wspólne dojazdy: https://oseawarszawa.wordpress.com/wspolne-dojazdy/

Andre Stern
Zaprosiliśmy go aby pokazać, że klasyczna edukacja nie jest jedyną drogą do tego, żeby zostać szczęśliwym i spełnionym człowiekiem.
Andre nigdy nie chodził do szkoły. Dziś biegle posługuje się pięcioma językami, posiada kilka zawodów. Jest muzykiem, prowadzi wykłady, angażuje się w dziedzinie informatyki. Jest lutnikiem i dziennikarzem. Jest autorem m.in. książki “…I nigdy nie chodziłem do szkoły”.
Opowie nam o tym, jak z perspektywy czasu ocenia 'życie bez szkoły”.

Przewidujemy, w ramach wizyty Andre w Warszawie, wykład w dużej sali dla ok. 200 osób, a także zorganizowane tego samego dnia warsztatów dla kameralnej grupy około 30 osób.

Obydwie części wydarzenia będą płatne, by móc pokryć koszty (wizyta Andre, przejazd, pobyt, wynajem sal i inne).

Głównym organizatorem przyjazdu Andre do Polski, jest książkowe Wydawnictwo Element – http://wydawnictwoelement.com.pl/

Adres do kontaktu – kooperatywa.grochowska@gmail.com