Experiential education for social inclusion

EU flag-Erasmus+_vect_POS[Sign in form – scroll down]

Projekt Experiential education for social inclusion jest szkoleniem dla pracowników młodzieżowych, edukatorów młodzieży, zrzeszającym organizacje i instytucję zainteresowane profesjonalizacją swojej pracy z młodzieżą oraz urozmaicenie jej o metody edukacji outdoorowej. Organizacje partnerskie są zainteresowane wzmocnieniem kompetencji swoich członków i pracowników, nawiązaniem partnerstwa oraz świadczeniem usług na wysokim poziomie.

Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwijać się i pogłębiać swoją wiedzę w celu wspierania młodzieży wykluczonej w zakresie rozwoju kompetencji liderskich oraz umiejętności komunikacyjnych, a także pracy w grupie, dodatkową poszerzając swoją strefę komfortu i ucząc się proaktywnej i prozdrowotnej postawy w społeczności oraz odnawiając kontakt z przyrodą.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 lutego – 5 marca 2017 w ośrodku w Białce-Tatrzańskiej, włączając 18 uczestników z 8 krajów partnerskich: Polski, Portugalii, Włoch, Grecji, Estonii, Niemiec oraz Słowacji.

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętnego wykorzystania aktywnych metod (edukacji poprzez doświadczenie) w pracy z grupa, szczególnie aktywności wymagających wysiłek fizyczny, odbywających się na świeżym powietrzu. Edukacja poprzez doświadczenie (outdoorowa) opiera się na rozwoju kreatywności, pomysłowości i inicjatywności, wykorzystuje ekologiczne oraz innowacyjne metody pracy w grupa. Wzmocnienie kompetencji uczestników poprzez sesje coachingowe oraz zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywania coachingu w pracy z młodzieżą.

Rejestracja jest możliwa jedynie dla członków organizacji biorących udział w projekcie.