Dołącz do zespołu fundacji i weź udział w letnim obozie o grach i grywalizacji

Planszówki. LARPy. Młodzi ludzie z kilku europejskich krajów. Sesje RPG. Gry terenowe, symulacyjne oraz warsztaty z tworzenia własnych gier – to wszystko znajdzie się w programie naszego letniego obozu „Game On!”. Koszty obozu finansowane są ze środków europejskich. Nie wymagamy od Ciebie wkładu pieniężnego – prosimy za to, abyś tym czego nauczysz się w trakcie obozu – podzielił się z innymi!

Mamy refundowane miejsca na ten obóz, dla osób pragnących rozpocząć wolontariat w naszej fundacji!

Stań się członkinią/członkiem naszego 6.osobowego zespołu, który spędzi 7 dni grając i ucząc się wszystkich tych rzeczy!

Kto może jechać?

Na wyjazd zapraszamy osoby:

 • w wieku 18-29 lat
 • porozumiewające się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym
 • zainteresowane różnymi typami gier i ich wykorzystaniem w edukacji, działaniach z dziećmi oraz młodzieżą

Pierwszeństwo dla osób:

 • z Mazowsza
 • uczestników organizowanych przez nas wydarzeń (np. Adventus, dzień otwarty)
 • które nigdy nie były na wymianach międzynarodowych
 • zainteresowanych, co najmniej, 3 miesięcznym wolontariatem w Pracowni (szczegóły programu wolontariackiego >>>) w Warszawie

Kto jeszcze tam będzie?

6 countries participate in this exchange project. Each country will send 5-6 participants and a group leader to the program. The Polish group from Pracownia Nauki i Przygody will host everyone. Participating countries are: Germany (Waldritter e.V.), Latvia (Biedriba Piedzivojuma Gars), Denmark (Bifrost) , Italy (L’Orma) and Romania (Asociatia Economeq)

Program

The Camp: a game convention
We invite every group to host a one or one an a half day based on one type of game; simulation game, educational board game, LARP, RPG, city game. We as a host organization would help to arrange the best surrounding for all types of experience. We would like to start every day from a short lecture as a introduction of particular type of game and why it is useful for education. Of course, based on non-formal education method, we would arrange a lot of fun activities to help getting to know each other!

As a outdoor organization, we invite you to spend a time close to nature in basic accommodation. We also want to play in “non-electricity games” which means that we will use digital tools before and after a camp, but not during the time that we would spend together! Challenge yourself and explore vintage way of playing! Because it will be a summer holiday time—we will also have opportunity to chill and relax together!

Kiedy i gdzie?

27.07.19 – 2.08.19 (excl. travel days), Gdańsk & Kurzętnik.

During the project we will stay in unique venue „Kacze Bagno” next to the small village Kurzętnik. This place is surrounded by nature and so a perfect place to get you out of your comfort zone and learn new stuff! We will have a lot of space to learn, chat, chill and play together.

Ile to kosztuje?

Udział w programie jest finansowany ze środków Erasmus+. Czy to znaczy, że udział w nim nic nie kosztuje? Nie kosztuje Twoich pieniędzy, ale kosztuje Twój czas oraz zaangażowanie. Europejscy podatnicy fundują nam ten wyjazd, abyśmy wykorzystali zdobyte na nim doświadczenia do kreowania lepszego świata w około siebie.

Uczestników wyjazdu prosimy o zobowiązanie się do:

 • aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach (elementów programu np. gry, ćwiczenia, warsztatu – z pomocą całej ekipy z fundacji)
 • byciu na projekcie od początku do końca
 • napisania krótkiej (pół strony) relacji z wyjazdu na www fundacji
 • pomocy w promocji projektu poprzez np. dostarczenie zdjęć lub publikowanie na swoich social media zdjęć/relacji promujących idee wykorzystania gier oraz grywalizacji i Erasmus+
 • proaktywnej komunikacji z organizacją i liderem (oddzwanianie, odpisywanie itd)
 • pomocy z utrwalaniu i rozpowszechnianiu rezultatów Waszego wyjazdu np. zorganizowanie warsztatów dla beneficjentów fundacji lub innych wolontariuszy, a może uczestnictwo w przygotowaniu broszury lub filmu o budowaniu domków na drzewach?

Wyjazd organizowany jest przez organizacje zrzeszone w sieci Outdoors as a Tool (szczegóły >>>)

FAQ

Kogo mogę zapytać o coś więcej?

Skontaktuj się z Agą: aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl, 501 783 923

Czy jak mam ponad 30 lat i jestem z innego miasta to mogę jechać? A może mogę zapłacić?

Niestety nie, ten projekt ma sprecyzowaną grupę odbiorców. Szukamy uczestników, którzy chcą być wolontariuszami w naszej fundacji i pomogą nam przenieść zdobytą wiedzę na polski grunt.

THANKS TO:

Program of „Game On” is inspired by polish project „Laboratorium Gier”.

Official partner of a project is Rebel.

This project is financed by the European Commission through the Erasmus plus Program.

Zgłoszenia

W pierwszej turze rekrutacji wezmą udział osoby, które zgłoszą się do 30.05.19. Następnie będziemy rekrutowali w miarę wolnych miejsc.

Czy masz więcej niż 18 i mniej niż 29 lat?
Czy brałaś/eś kiedyś udział w wymianie międzynarodowej?
Czy mieszkasz w okolicy Warszawy, na Mazowszu?
Czy jesteś zainteresowana/ny wolontariatem w fundacji?
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) korzystający informuje, iż: 1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Nauki i Przygody 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: • przeprowadzenia rekrutacji do programu wolontariackiego – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; • zawarcia umowy oraz realizacji wolontariatu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; • obowiązku prawnego Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • organizacji wyjazdów, warsztatów oraz wsparcia merytorycznego w ramach programu wolontariackiego; • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód, • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora. 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: • pracownikom, współpracownikom, członkom, wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu w fundacji, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Fundacja może przekazywać dane osobowe organizacjom z którymi realizowane są wspólne projekty międzynarodowe. 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat. 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.