Communication for Youth – niezwykły kurs w Holandii!

Pracownia Nauki i Przygody jest partnerem w niezwykłym projekcie dotyczącym komunikacji. W ramach 2-częściowego szkolenia, trenerzy, liderzy, animatorzy oraz nauczyciele będą kształtować swoje kompetencje komunikacyjne, aby w rezultacie przeprowadzić i zorganizować pilotaże warsztatów dla młodzieży w zakresie efektywnej komunikacji.  Całość inspirowana jest nurtami experiential education, w szczególności outdoor education. Będzie więc dużo gier, ćwiczeń oraz przyrody :) Uczestnicy rekrutują się z Polski, Szwecji, Bułgarii i Holandii. Ciekawy zestaw kulturowy i społeczny co stanowić będzie ciekawy kontekst kursu.

Chciałabyś/chciałbyś nawiązać współpracę z naszą fundacją i wziąć udział w tym treningu? Jest taka możliwość. Skontaktuj się z Agą Leśny i umów na rozmowę via Skype: aga.lesny@naukaprzygoda.edu.pl.

Pierwsza część treningu odbywa się w dniach 25.06-1.07. 2018 w Holandii. Druga część 26-28.10.2018, w tym samym miejscu.

Koszty treningu pokryte zostaną z programu Erasmus+. Koszty dojazdu zwracamy po wywiązaniu się z zadań w projekcie (poprowadzenie warsztatów dla młodzieży).

W ramach kursu planowane są działania już w Polsce, promujące rezultaty projektu. W tym przypadku będzie to opracowanie na kursie, a następnie poprowadzenie w formie pilotażowej, warsztatów z komunikacji dla młodzieży we wrześniu i na początku października. Następnie uczestnicy spotykają się znowu w Holandii aby podsumować swoje doświadczenia.
Uczestnikami kursu są młodzi liderzy i pracownicy młodzieżowi. Osoby, które dopiero zaczynają swoją drogę trenerską i stawiają na niej pierwsze kroki.
W programie m.in.: aktywne słuchanie, NVC (Porozumienie bez przemocy), style komunikacji (inspirowane Insight), komunikacja werbalna i niewerbalna, feedback, praca z założeniami, podejście coachingowe w komunikacji.

Zespół prowadzących stanowią trenerka i trenerzy z dużym doświadczeniem. Każde z nich specjalizuje się w innych zagadnieniach i prezentuje odmienny sposób komunikacji :) Dzięki temu uczestnicy będą mieli niezwykłą szansę zobaczenia różnych stylów trenerskich w działaniu!

Aga Leśny (Polska) – popularyzatorka pedagogiki przygody w Polsce. Fascyjnje się outdoorem, który uprawnia praktycznie i teoretycznie. Do treningu wniesie szerokie doświadczenie w zakresie debriefingów i podsumowań ćwiczeń, orientację na rzetelną wiedzę (evidence based learning) oraz pracę w naturze.

Igor Lisin (Polska) – trener z dużym doświadczeniem w biznesie i trzecim sektorze. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z komunikacją międzykulturową. W czasie kursu będzie prowadził m.in. warsztaty z zakresu aktywnego słuchania oraz metod coachingowych.

Floor Vullings (Holandia) – niezwykły trener posiadający doświadczenie w pracy z biznesem oraz oświatą. Prowadzi bardzo wiele projektów z nauczycielami, administracją państwową oraz wzmacnianiem kompetencji pracowników młodzieżowych. Jest jednym z twórców modelu Skali Współpracy. W czasie kursu poprowadzi duży blok zajęć o stylach komunikacji i ich wykorzystaniu.

Nikolay „Nick” Kuznetsov (Rosja) – trener i nauczyciel. Prowadzi liczne projekty lokalne i międzynarodowe zorientowane na wzmacnianie młodzieży. Na kursie poprowadzi m.in. zajęcia z porozumienia bez przemocy (NVC).

Gościnnie zajęcia poprowadzą: Ammy Kuiper (Holandia) – trenerka oraz aktorka, która poprowadzi warsztaty z komunikacji niewerbalnej oraz Jurjen Knoester – trener, tutor i facylitator wizualny, który poprowadzi warsztat dotyczący pracy z blokującymi założeniami.

Kurs jest rezulatem wieloletniej współpracy organizacji zrzeszonych w sieci Outdoors as a Tool.

Całość kursu odbędzie się w języku angielskim. Więcej szczegółów poniżej:

„There are many different training programs about communication like DISC, Insights Discovery, NLP and so on… But they are almost always designed for adults. We believe these programs could be very valuable for youth. So we decided we want to design a program specifically for youth about communication. And we want to do this in international cooperation with you! The desired outcome of this program is a ready to use, tested, 1-day communication workshop for youth groups including trainer manual, participant workbook, materials, feedback forms etc.

There is a 7 day training course in June, a pilot period to test the workshop and a 3 day evaluation  meeting in October.

For whom?

People that work with youth in an experiential learning context. Some knowledge of communication theories  is an advantage.

Dates

  • June 25th – July 1st (travel days not included)

In a training/group venue in the Netherlands.

  • 26-28 October (travel days not included)

In the Netherlands.

  • Participation is free, travel costs are reimbursed to Erasmus+ standards. However we expect participants to actively participate in all three parts of the program (Trainig, pilot testing period and evaluation meeting)”