Spotkania Odkrywców

Celem projektu „Spotkania Odkrywców” jest rozbudzenie ciekawości ppoznawczej dzieci i dorosłych oraz zachęta do zgłębiania tajemnic współczesnej nauki.

Naszym priorytetem jest wspólne odkrywanie i tłumaczenie zjawisk, które towarzyszą nam na co dzień. Poprzez zabawy, zagadki, proste eksperymenty, doświadczenia i symulacje, mamy szansę poznać wybrane zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne. Chcemy pokazać dzieciom i dorosłym naukę bliską człowiekowi, dlatego do doświadczeń używamy przede wszystkim przedmiotów codziennego użytku.

Działania w projekcie:

  • warsztaty naukowe dla szkół >>>
  • zajęcia otwarte >>>
  • imprezy plenerowe
  • inne formy popularyzacji nauki np. warsztaty dla seniorów, naukowy dzień dziecka
  • recenzje książek i zestawów naukowych >>>

 

 

Obejrzyj zdjęcia: Odkrywcy na pikniku „Czysty Wołomin”; Młodzi Odkrywcy w „Karuzeli”, Odkrywcy w klubie na Brzeskiej.

Informacje dla rodziców dzieci uczestniczących w „Spotkaniach Odkrywców”:

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że niektóre z wykonywanych doświadczeń mogą być potencjalnie niebezpieczne ze względu na wykorzystanie ognia lub np. siły odrzutu. Dzieci na początku zajęć, jak i przy wykonywaniu doświadczeń będą proszone o nie wykonywanie  eksperymentów samodzielnie. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem będą stałym punktem naszych zajęć. Zachęcamy Państwa do wspólnego powtarzania poznanych doświadczeń co pozwoli dzieciom dać upust energii młodego naukowca pod Państwa opieką.

Wszystkie doświadczenia wykonywane są pod opieką doświadczonych animatorów.

Prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za ewentualne krzywdy i szkody wyrządzone przez powtarzanie doświadczeń bez opieki dorosłych.