Adventus – jesienna edycja warsztatu outdoor & experiential education

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję, kultowych warsztatów pedagogiki przygody (outdoor & experiential education).  Dołącz do ponad 260 absolwentów tego warsztatu i zacznij swoją przygodę z rozwojowymi działaniami plenerowymi!

Adventus to doświadczanie połączone z poznaniem kontekstu teoretycznego i praktycznego. 

Ten warsztat jest dla Ciebie jeśli:

 • pracujesz, lub chcesz zacząć pracować z grupami
 • chcesz wyjść z programem poza sale warsztatowe
 • szukasz inspiracji
 • chcesz poznać inne osoby o podobnych zainteresowaniach
 • masz ochotę na spędzenie kilkunastu godzin w plenerze
 • dopiero zaczynasz lub chcesz zacząć działania w metodyce outdoor&experiential education

Gdzie?
Domek Przygody, ul. Jazdów 8/2 Warszawa

Kiedy?

13-14.10 Zaczynamy w piątek o godzinie 9:00 wspólnym drugim śniadaniem, kończymy w sobotę o godzinie 16:30.

piątek: 9:00 – 17:30
sobota: 9:00 – 16:30

Dla kogo?

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, animatorów, studentów oraz osoby zainteresowane outdoor/adventure/experiential education, pedagogiką przeżyć.


W programie
:

 • Doświadczenie pedagogiki przygody i pokrewnych nurtów na „własnej skórze”
 • Kilkanaście gier i ćwiczeń rozwojowych dla uczestników w różnym wieku
 • Gry i ćwiczenia na niskim parku linowym i w gumizeli
 • Teoretyczne podstawy pedagogiki przygody/experiential education
 • Metody aktywnego omawiania oraz podsumowywania ćwiczeń dla różnych grup wiekowych
 • Metody inspirowane edukacją przyrodniczą
 • Podsumowywanie ćwiczeń będące przyczynkiem do refleksji i rozwoju osobistego – jednym słowem, Ty też się czegoś o sobie dowiesz!

Adventus, w opinii uczestników, to wspaniała okazja do zainspirowania się, „naładowania baterii”, własnego rozwoju przy okazji poznawania wielu metod i technik z nurtu pedagogiki przygody. 

Jako osoba uczestnicząca weźmiesz udział w szeregu aktywności plenerowych, aby później móc wspólnie podsumować zdobyte doświadczenia i przedyskutować możliwość adaptacji nowo zdobytej wiedzy do pracy z Twoją grupą.

Udział w warsztacie może być intensywnym doświadczeniem – dzięki temu szybko i bez nudy się uczysz!

To połączenie przyjemnego z pożytecznym – ciekawych ćwiczeń plenerowych, poznania nowych, może podobnych? Tobie ludzi, czas na wymianę doświadczeń, nawiązywanie relacji osobistych i zawodowych.

Opłaty za wydarzenie*:

 • ngo” 525 zł (dla ngo, placówek edukacyjnych, niepracujących uczniów i studentów)
 • „mecenas” early birds 645 (dla firm, jednostek komercyjnych oraz osób, które mogą wesprzeć działania fundacji przy wpłacie do 30.09)
 • „mecenas”  lazy birds 735 zł lub więcej (dla firm, jednostek komercyjnych oraz osób, które mogą wesprzeć działania fundacji)

Zniżka 50 PLN dla patronów i patronek&matronek Domku Przygody >>>.

W tej cenie otrzymasz: materiały teoretyczne w wersji elektronicznej, wegetariański obiad w piątek i sobotę oraz przekąski, napoje przez cały czas trwania warsztatu, zaświadczenie o udziale w warsztatach oraz całą garść doświadczeń i inspiracji. Nie jest przewidziany nocleg. 

Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują we własnym zakresie. 

Dodatkowy bonus: uczestnicy warsztatów otrzymają 15% zniżki na zakupy w naszym sklepie internetowym.

Lokalizacja

Warsztat odbędzie się w „Domku Przygody” na warszawskim Jazdowie. Drewniany domek, wyremontowany społecznie przez wolontariuszy, posiada niezwykły klimat. Nie znajdziecie tu warunków typowych dla nowoczesnych sal szkoleniowych. Zamiast tego, wkroczycie do drewnianego wnętrza ukrytego w centrum Warszawy, w którym czuć klimat grona entuzjastów tworzących unikatowe, przyjazne i domowe miejsce rozwoju dla dzieci oraz dorosłych. 

Zostań patronem naszego domku i pomóż nam rozwijać go dla Warszawiaków: https://patronite.pl/osiemprzezdwa.

Domek Przygody jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne dzięki udostępnieniu przez Dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Jak się ubrać?

Ze względu na plenerowy charakter warsztatu prosimy o przybycie w wygodnym ubraniu w tym w długich spodniach oraz zamkniętych butach na twardszej podeszwie ze względu na planowaną grę na paku linowym. Zachęcamy do wzięcia kurtki przeciwdeszczowej!

Warsztat odbędzie się pod warunkiem zebrania m.in. 10 osób w terminie do 5.10.

Prowadzący:

dr Aga Leśny – trenerka i instruktorka niskich parków linowych od 2012 roku. Dyplomowana pedagożka i kulturoznawczyni. Popularyzatorka idei i metod experiential education w Polsce, założycielka Pracowni Nauki i Przygody. Przeprowadziła ponad 800h treningów metodą pedagogiki przygody, wykorzystując niski park linowy do pracy z dziećmi, dorosłymi (w tym z osobami z niepełnosprawnościami).

+ asystentka/asystent w trakcie szkolenia trenerskiego.

*Zwrot opłaty:

W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty w następującej wysokości (%wpłaty): – rezygnacja 30 dni przed: 100%; rezygnacja do 3 tyg przed: 50% ; rezygnacja do 2 tyg przed: 30%; późniejsza: brak zwrotu. Powyższa zasada została wprowadzona ze względu na ponoszone koszty związane z przygotowywaniem warsztatów w należytej jakości i z wyprzedzeniem. W przypadku odwołania warsztatu przez organizatorów obowiązuje pełen zwrot wnoszonej opłaty za warsztat.

Przygotowane posiłki będą wegetariańskie.
Zgłoszenie jako: *
Minimalne kwoty to: ngo: 525 zł (dla ngo, placówek edukacyjnych, niepracujących uczniów i studentów) „mecenas” early birds: 645 zł (dla firm, jednostek komercyjnych oraz osób, które mogą wesprzeć działania fundacji przy wpłacie do 30.09) „mecenas” lazy birds 735 zł lub więcej (dla firm, jednostek komercyjnych oraz osób, które mogą wesprzeć działania fundacji) Możesz wpłacić większa kwotę niż mimialna, jeśli Twoja sytuacja na to pozwala w myśl tzw. ekonomii daru. Dzięki temu, będziemy mogli udzielić zniżki komuś w trudnej sytuacji finansowej lub dofinansować udział osoby wolontariackiej z naszego zespołu.
Czy jesteś Patronką/Patronem Domku Przygody?
Zapoznałam/em się z polityką zwrotu opłaty i akceptuję jej zasady.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) korzystający informuje, iż: 1. Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Nauki i Przygody 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z obowiązku prawnego Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód, • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora. 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: • pracownikom, współpracownikom, członkom, wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu w fundacji, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Fundacja może przekazywać dane osobowe organizacjom z którymi realizowane są wspólne projekty międzynarodowe. 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Obowiązek podania danych – art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat. 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Polityka prywatności
Akceptuję politykę prywatności dostępną do wglądu na stronie: https://naukaprzygoda.edu.pl/about/polityka-prywatnosci/