Galeria

Outdoors as a tool - annual meeting 2015

6-8.02.2015 spotkaliśmy się w ramach sieci "Outdoors as a tool" na corocznym spotkaniu. Tym razem gościliśmy w Szkole Aktywnego Wypoczynku "Frajda" w Czarnocinie.

From thought to knot

"From thought to knot" kurs budowy niskich parków linowych ERCA 2018, 2.09 - 9.09.2018, Ludwików, zdjęcia: Daniela Borontiș