Warsztaty naukowe – grupa

Grupa warsztatowa liczy min. 15 max. 20 osób. W przypadku chęci organizacji zajęć dla mniejszej lub większej grupy, prosimy o indywidualny kontakt.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajęcia odbywają się w macierzystej placówce. Do organizacji zajęć potrzebujemy kilku stołów oraz dostępu do wody. Jeśli jest ładna pogoda i warunki  na to pozwalają – chętnie organizujemy zajęcia na zewnątrz np. na trawiastym boisku szkolnym.

Animatorzy przyjeżdżają ok. godziny – 45 min przed zajęciami, aby przygotować salę i zamienić ją w naukowe laboratorium. Po zajęciach potrzebne jest minimum 20 minut na posprzątanie sali.

Nauczyciel / opiekun grupy otrzymuje od animatorów materiały edukacyjne o przeprowadzanym warsztacie,  zawierające instrukcje wykonania kolejnych doświadczeń z klasą, pogłębiających nowo nabytą wiedzę.